WYKONAWSTWO


Naszym celem jest spełnienie oczekiwań Inwestora na każdym etapie inwestycji. Dostosowanie do indywidualnych wymagań naszych klientów nie tylko procesu budowy, ale także etapów uruchomienia oraz eksploatacji obiektu - w warunkach czynnej produkcji - jest dla nas częstym wyzwaniem.
Cel ten osiągamy przez umiejętne, w pełni kontrolowane zarządzanie budową, alternatywne rozwiązania projektowe i optymalizację takich parametrów jak koszty, harmonogram i jakość. Jako profesjonalny generalny wykonawca bierzemy pełną odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu budowy, zapewniamy sprawny dwudziestoczterogodzinny serwis gwarancyjny, szkolimy pracowników Inwestora odpowiedzialnych za eksploatację. Dla pełnego komfortu naszych klientów oferujemy również usługę kompleksowego zarządzania obiektem w czasie eksploatacji.
 
W procesie inwestycyjnym przeprowadzonym w systemie generalnego wykonawstwa zapewniamy:
  • Kompleksową realizację inwestycji zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów w ustalonym czasie i budżecie.
  • Analizę dokumentacji projektowej pod względem optymalnych rozwiązań alternatywnych przy zachowaniu najwyższej jakości.


  • Zarządzanie i koordynację procesu budowy przez doświadczony zespół kierowniczy.
  • Zarządzanie sprawdzonym zespołem podwykonawców i dostawców.
  • Monitorowanie i raportowanie postępu i jakości robót, aktualizację harmonogramu.
  • Przewidywanie i eliminowanie potencjalnego ryzyka w procesie budowy poprzez planowanie i stałą kontrolę bezpieczeństwa robót.
  • Wykonanie inwestycji zgodnie z kontraktem z uwzględnieniem możliwości elastycznego wprowadzania zmian przez klientów.
  • Wykonanie inwestycji przyjaznej zarówno dla środowiska naturalnego oraz użytkowników.
  • Kompleksowe przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego i użytkowania.

POWRÓT