PROJEKTOWANIE


Każdemu Klientowi przedstawiamy kompletną ofertę, zawierającą wszystkie stosowane przez nas rozwiązania projektowe, techniczne, logistyczne oraz prawne. Razem z Inwestorem rzetelnie dobieramy optymalne do Jego potrzeb rozwiązania. Dysponujemy fachową kadrą inżynierską, co pozwala nam uzyskać najwyższą jakość przy bardzo rozsądnej cenie. Warunki realizacji inwestycji uzgadniamy w kontraktach przygotowanych zawsze indywidualnie dla każdego Klienta. Zwracamy szczególną uwagę na ustalenie dogodnych terminów realizacji i warunków umowy.
 
Prace projektowe przeprowadzamy korzystając z własnego doskonale wyposażonego biura projektowego. Wszystkie projekty realizujemy zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego. Zawsze w terminie rozpoczynamy prace budowlane i trzymamy się wyznaczonego harmonogramu prac. Na życzenie Inwestora, modyfikujemy projekt zgodnie z aktualnymi potrzebami.
 
Nasze biuro specjalizuje się w wykonywaniu:
 • projektów budowlanych konstrukcji
 • projektów wykonawczych konstrukcji
 • doradztwo w zakresie budownictwa
 • opinie techniczne
 • przeglądy techniczne budynków
 • świadectwa energetyczne
 
Oferujemy pełną obsługę inwestycji od projektu do odbioru, a także wielobranżowe projekty architektoniczno – budowlane:
 • budynków jednorodzinnych
 • budynków wielorodzinnych
 • obiektów biurowych
 • obiektów i zespolów wielofunkcyjnych
 • adaptacji i modernizacji budynków przemysłowych
 • użyteczności publicznej


TECHNOLOGIA BIM
 
Mając na uwadze rosnące wymagania stawiane sektorowi budowlanemu, wdrożyliśmy metodę modelowania informacji o budynku BIM (Building Information Modelling). Technologia BIM usprawnia proces inwestycyjny, począwszy od projektowania, przez harmonogramy i kosztorysowanie, aż po kompleksową realizację i zarządzanie obiektem. Umożliwia całemu zespołowi zaangażowanemu w projekt grupowanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o obiekcie, kosztach i harmonogramach, co zwiększa wydajność i poprawia organizację pracy projektantów oraz zapewnia najwyższą jakość dokumentacji.
 
ZALETY TECHNOLOGII BIM
 
 • Dzięki wizualizacji i możliwości wirtualnego wejścia do wnętrza obiektu daje stały dostęp do pełnej, aktualnej informacji o każdym z elementów budynku: powierzchni, kubaturze, wyposażeniu, zużyciu materiałów, kosztach budowy.
 • Upraszcza proces projektowy dzięki możliwości testowania w świecie wirtualnym wielu wariantów i schematów oraz umożliwia wybór optymalnego rozwiązania również według kryterium ekonomicznego.
 • Ułatwia podejmowanie decyzji projektowych, szacowanie kosztów inwestycji, opracowanie dokumentacji budowlanej a docelowo również zarządzanie budynkiem poprzez dynamiczną informację uwzględniającą sterowanie instalacjami i konserwację obiektu.
 • Daje możliwość przedstawienia budynków, ich systemów zarządzania i wyposażenia w odpowiedniej skali i dowolnych strukturach. Umożliwia projektowanie budynków energooszczędnych, funkcjonalnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego i ludzi.

POWRÓT