POLITYKA FIRMY


Naszym celem jest stworzenie społeczeństwu lepszych warunków do życia i pracy w przyjaznym środowisku. Priorytetem inwestorów i wykonawców staje się dbałość o zrównoważony rozwój i proekologiczny charakter budynków. Dostępność i funkcjonalność obiektów oraz wyposażenie ich w inteligentne systemy zarządzania, a także czyste, zielone otoczenie podnoszą wartość inwestycji, obniżają koszty użytkowania i zwiększają jej prestiż.
Nowe technologie pomagają tworzyć budynki przyjazne, zarówno dla użytkowników jak i środowiska. Umożliwiają ograniczenie zużycia energii i zasobów naturalnych. Brane są pod uwagę wszystkie aspekty projektu: materiały i konstrukcja, lokalizacja, zarządzanie budową i eksploatacją, gospodarka wodą i odpadami, redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i jego jakość w budynku, aspekty zdrowotne i dobre samopoczucie użytkowników obiektu, innowacyjność projektu oraz wpływ wybranych rozwiązań architektonicznych i technologicznych na środowisko naturalne.
Jako Generalny Wykonawca inwestycji w systemie Zaprojektuj i Wybuduj udzielamy naszym klientom profesjonalnego wsparcia w precyzyjnym dostosowaniu projektu do indywidualnych potrzeb.

ZAPEWNIAMY:
  • Ścisłą współpracę między inwestorem, projektantami i zespołem wykonawczym.
  • Natychmiastową reakcję na ewentualne zmiany koncepcji funkcjonalnych, zmniejszającą poziom ryzyka inwestycyjnego.
  • Minimalizację kosztów administracyjnych.
  • Pomoc we wszystkich procedurach aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Zapraszamy do współpracy.


POWRÓT